Detektivní kancelář I.D.A - International Detective Agency s.r.o.

International detective agency s.r.o.

Detektivní a ochranná služba

Bezplatná linka
+420 800 800 409

Společnost International Detective Agency Vám nabízíprofesionální a diskrétní služby v oboru detektivní, informační a bezpečnostní činnosti.

  • Detektivní kancelář IDA poskytuje veškeré konzultace i případné právní poradenství zdarma.

Správa a vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek je časově náročná činnost a proto již při samotném vzniku smluvních vztahů dbáme na zajištění placení prostřednictvím zajišťovacích institutů, jako jsou zástavní právo, zadržovací právo, zajišťovací směnka, smluvní pokuta, ručení, notářský zápis, exekutorský zápis, rozhodčí doložka. Tímto s námi do jisté míry předejdete vymáhání pohledávek.

Při správě a vymáhání pohledávek zajišťujeme pro obchodní společnosti i fyzické osoby právní služby s cílem zajistit klientům aktivním přístupem a dohledem nad pohledávkami jejich řádné a včasné plnění:

•   Výzva k úhradě pohledávky

•    Komunikace s dlužníkem - uznání závazku, splátkový kalendář, dohoda o narovnání

•    Poradenství při nakládání s pohledávkami – postoupení pohledávek, zápočet pohledávek, prodej
pohledávek, zastavení pohledávek, kapitalizace pohledávek

•    Příprava žaloby, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz

•    Zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení

•    Příprava návrhů na exekuce

•    Zastupování v exekučním řízení – spolupracujeme s vybranými  exekutorskými úřady na celém
území České republiky

•    Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení – insolvenční návrhy, přihlašování pohledávek, incidenční
spory

Rychlý kontakt

Copyright: Detektivní služby I.D.A.

Na našich stránkách lidé nejvíce vyhledávají: detektivní služby, detektivní kancelář, detektivní agentura, soukromý detektiv, detektor lži

createdby Tomáš Klement (2010) TOPlist